ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ε.Σ.Π.Ε.ΑΧ.

 

Πρόεδρος: Ανθσγός (ΕΟΧΟΜ) Ελευθέριος Μπουρδανιώτης
  Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6983513979
   
Αντιπρόεδρος: Ασμχος (ΥΦ) Βασίλειος Στροσκίδης
  Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6983520373
   
Γενικός Γραμματέας: Επγός (ΥΙ) Κατερίνα Κατσανάκη
  Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6983513877
   
Αν. Γεν. Γραμματέας: Τχης (ΕΜ) Ιωάννης Βερρόπουλος
  Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6932876098
   
Ταμίας: Επγός (ΤΗΓ) Μιλτιάδης Κοσμάς
  Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6983514080
   
Μέλος: Επχίας (ΠΖ) Ανδρέας Γκίνος
  Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6934787899
   
Μέλος: Εσμίας (ΟΤΑΦ) Γεώργιος Παπαδόπουλος
  Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6983524827