Αγαπητά μέλη της Ε.Σ.Π.Ε.ΑΧ.,

     Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

     Έχουν περάσει αρκετά χρόνια, όταν μετά την ψήφιση του Ν.4407/2016 που κατοχύρωσε για πρώτη φορά την θεσμική εκπροσώπηση των εν ενεργεία στρατιωτικών τόσο σε πρωτοβάθμιο επίπεδο (Ενώσεις) όσο και σε δευτεροβάθμιο επίπεδο (Ομοσπονδία), ιδρύθηκε η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας (Ε.Σ.Π.Ε.ΑΧ.) και αναγνωρίστηκε ως νόμιμο σωματείο με την υπ’ αριθμόν 40/2016 διάταξη του Ειρηνοδικείου Πατρών.

     Από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής της, η ΕΣΠΕΑΧ δρώντας αποκλειστικά στο φάσμα εκείνο του εργασιακού χώρου που καταλαμβάνουν με την παρουσία τους οι εν ενεργεία στρατιωτικοί όλων των Όπλων που υπηρετούν στις Μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας της Αχαΐας, έθεσε ως κύριο σκοπό της τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων των στρατιωτικών της οικείας Περιφέρειας μας και τη διεκδίκηση καλύτερων όρων εργασίας, με την κατάθεση προτάσεων προς το Φρούραρχο και τους κατά τόπους Διοικητές με την μορφή οδικού χάρτη για την επίλυση χρόνιων προβλημάτων εργασιακής υφής.

     Παράλληλα, κατέβαλλε και θα συνεχίζει να καταβάλει άοκνα προσπάθεια για την αντιμετώπιση των υπηρεσιακών και προσωπικών προβλημάτων των συναδέλφων, στα όρια των δυνατοτήτων και της αρμοδιότητας της Ένωσης, προωθώντας σε δεύτερο βαθμό προβλήματα που άπτονται καθολικής αντιμετώπισης σε επίπεδο Επικράτειας (όπως η επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας με την ταυτόχρονη διασφάλιση των δικαιωμάτων υλικής και ηθικής αποζημίωσης των ανά κατηγορία στρατιωτικών) μέσω των οργάνων της Ομοσπονδίας.

    Τέλος, σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας, η ανύψωση του βιοτικού, επαγγελματικού, κοινωνικού και πολιτιστικού επιπέδου των συναδέλφων, η βελτίωση και η προαγωγή της θέσης των στρατιωτικών ως μελών του κοινωνικού συνόλου και η ανάδειξη του ιστορικού αλλά και του σύγχρονου ρόλου του στρατεύματος στην τοπική κοινωνία μέσα από δράσεις που αναδεικνύουν το πολυπράγμων κοινωνικό πρόσωπο των Ενόπλων Δυνάμεων, αποτελούν κύριες δράσεις της Ε.Σ.Π.Ε.ΑΧ.

 

      Αγαπητές Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

     Κανένας στόχος και καμία δράση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς τη συμμετοχή του ανθρώπινου παράγοντα, γι’ αυτό είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που σήμερα η Ε.Σ.Π.Ε.ΑΧ. αριθμεί πάνω από 600 μέλη. Ο Νόμος και το Καταστατικό δίνουν κυρίαρχο ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεως στα μέλη της Ένωσης, σε όλους εσάς δηλαδή, μέσω της συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση.

      Το σημερινό Προεδρείο, που προέκυψε από έγκυρες εκλογές, και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται θεσμικά να ενσκήψουν στο πρόβλημά σας και να σας στηρίξουν. Μην διστάζετε να τους ενοχλείτε επ’ αυτού. Ωστόσο, σας καλώ να λάβετε υπόψη σας πως όλα τα μέλη του είναι πλήρης απασχόλησης στις Υπηρεσίες τους και συνεπώς η όλη τους προσπάθεια θα πρέπει να γίνεται σε βάρος του ελεύθερου προσωπικού και οικογενειακού τους χρόνου.

     Δικαίωμα εγγραφής στην Ε.Σ.Π.Ε.ΑΧ., σύμφωνα με το νέο Νόμο 4494/2017, έχουν όλοι εν ενεργεία στρατιωτικοί όλων των κλάδων και βαθμών, καθώς και των Κοινών Σωμάτων, ανεξαρτήτως προέλευσης, οι οποίοι υπηρετούν στις Μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.

     Συνάδελφε, σε καλούμε να στηρίξεις την θεσμική εκπροσώπηση. Να επωφεληθείς από τις νέες δυνατότητες που ανοίγονται στον ορίζοντα με την αναγνώριση του δικαιώματος της έκφρασης που μας παρέχει ο Νόμος. Γίνε μέλος της Ένωσής μας και λάβε ενεργό ρόλο στα κοινά με την φυσική σου παρουσία στις Γενικές Συνελεύσεις. Γίνε μέρος της λύσης με την παρουσία σου στο ανώτατο θεσμικό όργανο, την Γενική Συνέλευση, και όχι μέρος του προβλήματος με την αποχή ή ακόμα χειρότερα την επίδειξη αδιαφορίας.

     Θα χαρούμε να ακούσουμε τις σκέψεις σου. Σε περιμένουμε!

     Με συναδελφικούς χαιρετισμούς!!!

     

     Ελευθέριος Μπουρδανιώτης

     Πρόεδρος Δ.Σ. Ε.Σ.Π.Ε.ΑΧ.

     Τηλ. επικοινωνίας: 6983513979