• Την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2016 δημοσιεύτηκε η περίληψη του Καταστατικού της Ε.Σ.Π.Ε.ΑΧ. στην εφημερίδα ημερήσιας τοπικής κυκλοφορίας με την επωνυμία «Η ΓΝΩΜΗ», στη σελίδα 37.

 

  • Στις 9 Δεκεμβρίου 2016 δημοσιεύτηκε η περίληψη του Καταστατικού της Ε.Σ.Π.Ε.ΑΧ. στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων (Δ.Δ.Δ.) του Ταμείου Νομικών, αριθμός φύλλου 9882/9-12-2016, 5009Α.

 

  • Στις 21 Δεκεμβρίου 2016, με την υπ' αριθμό 40/2016 Διάταξη του Ειρηνοδικείου Πατρών, επικυρώνεται το Καταστατικό της Ε.Σ.Π.Ε.ΑΧ. και αναγνωρίζεται το Σωματείο με την επωνυμία «Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας - Ε.Σ.Π.Ε.ΑΧ.», το οποίο στις 28 Δεκεμβρίου 2016 καταχωρείται στα βιβλία αναγνωρισμένων σωματείων του Πρωτοδικείου Πατρών με αύξοντα αριθμό μητρώου 2920.

 

 

 

 

Loading...

 

Loading...

 

 

Loading...

 

Loading...