Κατηγορία επιχείρησης: Γυαλιά ηλίου - οράσεως

 

Προσφορά20% σε όλους τους σκελετούς οράσεως - ηλίου.

 

Διάρκεια προσφοράς: 6 μήνες

 

ΥπεύθυνοςΚλεάνθης Παναγόπουλος

 

Διεύθυνση: Πλ. Παπαγιαννοπούλου 12, Κ. Αχαΐα

 

Τηλέφωνο: 26930 22798

 

 

Οι πάροχοι των προσφορών διατηρούν την ευθύνη για την εγκυρότητά τους και για ενδεχόμενα λάθη ή παραλείψεις τους, καθώς και την ευθύνη για την ενημέρωση της Ε.Σ.Π.Ε.ΑΧ. για τυχόν μεταβολές στις προσφορές.

Η Ε.Σ.Π.Ε.ΑΧ. δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προερχόμενη άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση των αναρτημένων πληροφοριών.