ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ, ΨΙΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

 

Κατηγορία επιχείρησης: Ένδυση.

 

Προσφορά5% έως 15%.

 

ΥπεύθυνηΚότσαλη Μαρία.

 

Διεύθυνση: Πατρών Πύργου 37, Κ. Αχαΐα.

 

Τηλέφωνο: 26930 22024.

 

 

Οι πάροχοι των προσφορών διατηρούν την ευθύνη για την εγκυρότητά τους και για ενδεχόμενα λάθη ή παραλείψεις τους, καθώς και την ευθύνη για την ενημέρωση της Ε.Σ.Π.Ε.ΑΧ. για τυχόν μεταβολές στις προσφορές.

Η Ε.Σ.Π.Ε.ΑΧ. δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προερχόμενη άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση των αναρτημένων πληροφοριών.