Κατηγορία επιχείρησης: Υπόδηση.

 

Προσφορά15% σε όλα τα είδη.

  

Διεύθυνση: Πατρών - Πύργου 14, Κ. Αχαΐα.

 

Τηλέφωνο: 26934 01036

 

 

Οι πάροχοι των προσφορών διατηρούν την ευθύνη για την εγκυρότητά τους και για ενδεχόμενα λάθη ή παραλείψεις τους, καθώς και την ευθύνη για την ενημέρωση της Ε.Σ.Π.Ε.ΑΧ. για τυχόν μεταβολές στις προσφορές.

Η Ε.Σ.Π.Ε.ΑΧ. δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προερχόμενη άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση των αναρτημένων πληροφοριών.