Μαγειρείο Κύμινο

 

Προσφορά10% σε ατομικές μερίδες, για καθιστικό.

 

Υπεύθυνος: Ανδρέας Σαχίνης

 

Διεύθυνση: Νοταρά 2, έναντι σταδίου Παναχαϊκής, Πάτρα.

 

Τηλέφωνο: 2610-420296

 

 

Οι πάροχοι των προσφορών διατηρούν την ευθύνη για την εγκυρότητά τους και για ενδεχόμενα λάθη ή παραλείψεις τους, καθώς και την ευθύνη για την ενημέρωση της Ε.Σ.Π.Ε.ΑΧ. για τυχόν μεταβολές στις προσφορές.

Η Ε.Σ.Π.Ε.ΑΧ. δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προερχόμενη άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση των αναρτημένων πληροφοριών.