Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.Π.Ε.ΑΧ. σας ενημερώνει ότι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό της Ένωσης και έπειτα από τη Γενική Συνέλευση της 14ης Απριλίου 2024, η διεξαγωγή των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Αντιπροσώπων για το Πανελλήνιο Συνέδριο Αντιπροσώπων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.) θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 16 Ιουνίου 2024.

 

Ο τόπος, οι ώρες και λοιπές λεπτομέρειες διεξαγωγής των αρχαιρεσιών θα σας γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, όσοι από τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη της Ένωσης επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για τα ανωτέρω όργανα της Ε.Σ.Π.Ε.ΑΧ., οφείλουν να υποβάλλουν αίτημα προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.Π.Ε.ΑΧ., σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Καταστατικού της, έως την Πέμπτη 16 Μαΐου 2024 (23:59) στέλνοντας με e-mail (στο και κοινοποίηση στο ) γραπτή δήλωση ως κάτωθι (ανάλογα με την επιθυμία):

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΠΡΟΣ το Διοικητικό Συμβούλιο της  Ε.Σ.Π.Ε.ΑΧ.

 

Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η ……………………….………………. (επίθετο – όνομα) του …………………. (πατρώνυμο), με αριθμό ταυτότητας ………………, δηλώνω ότι επιθυμώ να συμμετάσχω ως υποψήφιος/α στις εκλογές, που θα διεξαχθούν την Κυριακή 16 Ιουνίου 2024, για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας (Ε.Σ.Π.Ε.ΑΧ).

 

(ημερομηνία)

 

(υπογραφή)

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΠΡΟΣ το Διοικητικό Συμβούλιο της  Ε.Σ.Π.Ε.ΑΧ.

 

Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η ……………………….………………. (επίθετο – όνομα) του …………………. (πατρώνυμο), με αριθμό ταυτότητας ………………, δηλώνω ότι επιθυμώ να συμμετάσχω ως υποψήφιος/α στις εκλογές, που θα διεξαχθούν την Κυριακή 16 Ιουνίου 2024, για την ανάδειξη των Μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας (Ε.Σ.Π.Ε.ΑΧ).

 

(ημερομηνία)

 

(υπογραφή)

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

 

ΠΡΟΣ το Διοικητικό Συμβούλιο της  Ε.Σ.Π.Ε.ΑΧ.

 

Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η ……………………….………………. (επίθετο – όνομα) του …………………. (πατρώνυμο), με αριθμό ταυτότητας ………………, δηλώνω ότι επιθυμώ να συμμετάσχω ως υποψήφιος/α στις εκλογές, που θα διεξαχθούν την Κυριακή 16 Ιουνίου 2024, για την ανάδειξη των Αντιπροσώπων για το Πανελλήνιο Συνέδριο Αντιπροσώπων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.).

 

(ημερομηνία)

 

(υπογραφή)

 

 

Loading...