ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΥΨΟΥΣ 50% επί των αρχικών διδάκτρων του Κολλεγίου σταθερή για όλα τα χρόνια φοίτησης για οποιοδήποτε προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, σε όλα τα μέλη της ΠΟΜΕΝΣ, καθώς και στους συγγενείς τους πρώτου βαθμού.
 
Όσα μέλη μας δεν έχουν προμηθευθεί την εν λόγω κάρτα, απευθυνθείτε στα Μέλη του ΔΣ της ΕΣΠΕΑΧ.
 
 

Δείτε αναλυτικά την ανάρτηση στη σελίδα της Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.

 

 

Οι πάροχοι των προσφορών διατηρούν την ευθύνη για την εγκυρότητά τους και για ενδεχόμενα λάθη ή παραλείψεις τους, καθώς και την ευθύνη για την ενημέρωση της Ε.Σ.Π.Ε.ΑΧ. για τυχόν μεταβολές στις προσφορές. Η Ε.Σ.Π.Ε.ΑΧ. δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προερχόμενη άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση των αναρτημένων πληροφοριών.